Liffashion.com lietošanas noteikumi


1. SIA "Lif Fashion" uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē liffashion.com (turpmāk tekstā – Portāls liffashion.com vai saīsināti liffashion.com). liffashion.com domēna vārda lietošanas tiesības pieder SIA "Lif Fashion".

2. Portāla liffashion.com lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē liffashion.com un/vai izmanto liffashion.com sniegtos pakalpojumus.

3. liffashion.com lietošanas noteikumi ir saistoši Lietotājam neatkarīgi no tā, vai Lietotājs ir vai nav reģistrēts Portāla liffashion.com Lietotājs.

Autortiesības un materiālu publiskošana


4. Portālā liffashion.com publiskotais saturs (materiāli) ir aizsargāts saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām. Jebkura Portālā liffashion.com publiskotā materiāla kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana bez rakstiskas SIA "Lif Fashion" atļaujas ir aizliegta.

5. Ja Lietotājs apmeklē Portālu liffashion.com un/vai izmanto liffashion.com sniegtos pakalpojumus, tas nozīmē, ka Lietotājs ir piekritis liffashion.com lietošanas noteikumiem un garantē, ka neizmantos Portālu liffashion.com pretlikumīgos, amorālos nolūkos vai mērķim, kas būtu pretrunā liffashion.com lietošanas noteikumiem.

6. Lietotājs nedrīkst kopēt, atveidot, pārpublicēt, augšupielādēt, parsūtīt vai jebkādā citā veidā izplatīt Portāla liffashion.com saturu, tai skaitā tekstu, attēlus, audio un video materiālus, ar mērķi tos publicēt vai izmantot komerciālos nolūkos,  kā arī nedrīkst izmantot Portāla liffashion.com saturu citos portālos bez rakstiskas SIA "Lif Fashion" atļaujas.

7. Ja Lietotājs izmanto liffashion.com tekstu, attēlus, audio vai video bez rakstiskas SIA "Lif Fashion" atļaujas, tad SIA "Lif Fashion" uz šo lietošanas noteikumu pamata izraksta Lietotājam faktūrrēķinu 1.00 euro (viens euro, 00 euro centi) bez PVN apmērā par 1 (vienu) vārdu, un 50.00 euro (piecdesmit euro, 00 euro centi) bez PVN apmērā par vienu foto/video materiālu, kurš ir kopēts vai atveidots, pārpublicēts, augšupielādēts, vai jebkādā citā veidā izplatīts ārpus Portāla liffashion.com.

8. Ja Lietotājs neievēro Portāla liffashion.com lietošanas noteikumus, Lietotājs, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām, ir saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

9. Neko no liffashion.com portāla satura nedrīkst interpretēt kā licences vai tiesību piešķiršanu ražotāju firmas zīmes lietošanai vai izmantošanai komerciālos nolūkos, bez rakstiskas liffashion.com atļaujas.

10. Portāla liffashion.com Lietotājs piekrīt, ka, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai Lietotāju nodrošinātu ar Portāla liffashion.com pakalpojumiem, SIA "Lif Fashion" ir tiesīgs pārsūtīt un izplatīt materiālus dažādos publiskos tīklos un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka šie lietošanas noteikumi SIA "Lif Fashion" dod šādas tiesības. liffashion.com lietotājs apliecina un garantē, ka Lietotājam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai saņemtu agstāk atrunāto licenci.

11. Dažu vārdu, frāžu vai teikuma daļu aizvietošana vai apmainīšana vietām, vai līdzīgas darbības, kas nemaina teksta būtību un stilu, tiks uzskatītas par autortiesību pārkāpumu un kalpos par pamatu tiesisku darbību veikšanai saskaņā ar 7. punktu.

Citi noteikumi


12.  SIA "Lif Fashion" ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt Portāla liffashion.com lietošanas noteikumus. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publiskoti Portālā liffashion.com.

13. SIA "Lif Fashion" uztur, koordinē un organizē Portāla liffashion.com darbību  rūpējas par precīzas, aktuālas informācijas sniegšanu Lietotājam. Tomēr, tā kā Portāla liffashion.com saturs bieži ir pakļauts iepriekš neparedzamām izmaiņām, SIA "Lif Fashion" negarantē satura atbilstību patiesajam stāvoklim.

14. SIA "Lif Fashion" cenšas izpildīt visus Portāla liffashion.com pasūtījumus, tomēr nevar garantēt visu produktu, kas aplūkojami Portālā liffashion.com, pieejamību. SIA "Lif Fashion" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt jebkura Portālā liffashion.com esošā produkta tirdzniecību.

15. SIA "Lif Fashion" apkopo un apstrādā informāciju par Portāla liffashion.com lietotājiem statistikas un mārketinga mērķiem.

close Lif Fashion
close Lif Fashion

Jauns konta reģistrācija