PREČU ATGRIEŠANA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

1. Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz e-pastu vai pa pastu uz: inf[email protected], Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 149-100, LV-1013

3. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas atdot Preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

4. Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja tā ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ.

5. Pārdevējs pēc atteikuma vēstules un Preces saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kura par Preci samaksāta. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņems atteikuma vēstuli un/vai Preci šajā līgumā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci. Ja maksājums veikts ar norēķinu vai kredītkarti, atmaksa tiek veikta uz to pašu karti, ar kuru tika maksāts par precēm. Atmaksa uz norēķinu vai kredītkarti veicama tikai kartes īpašniekam.

6. Lif Fashion atmaksās saņemto naudu maksātāja kontā 5 darba dienu laikā no dienas, kad būs saņemtas atgrieztās preces.

Lūdzu, nosūti atgrieztās preces, kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu uz:

E-veikala preču atgriešana
SIA Lif Fashion
reģ.Nr. 40103728946
Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 149-100, LV-1013
BOJĀTU PRODUKTU ATGRIEŠANA

Ja esi saņēmis bojātu produktu, lūdzu, sazinies ar mums pa e-pastu: [email protected]

close Lif Fashion
close Lif Fashion

Jauns konta reģistrācija